Katlamasinist

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Katlamasinist võib töötada soojuselektrijaamas.

2. Katlamasinisti tööülesandeks on:

3. Katlamasinist kannab kaitsekiivrit.

4. Katlamasinist peab väga täpselt järgima tööohutusnõudeid.

5. Katlamasinistina saab töötada põhiharidusega.

6. Katlamasinisti tööks vajalikud oskused saab omandada töökohas.

7. Katlamasinisti igapäevaseks töövahendiks on:

8. Katlamasinisti töö on tervisele ohutu.

9. Katlamasinist peab:

10. Katlamasinisti töö eeldab kiiret mõtlemis- ja reageerimisvõimet.

11. Katlamasinistil tuleb töötada ka öösel.

12. Katlamasinist peab omama C-kategooria autojuhiluba.


Palun vasta kõikidele küsimustele!