Kasutajamugavuse spetsialist

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Kasutajamugavuse spetsialist selgitab, kui ladus on IT-teenuse või toote kasutamine lõpptarbija jaoks.

2. Kasutajamugavuse spetsialist rakendab oma töös alati ühte metoodikat – kasutajakogemuse teste.

3. Kasutajamugavuse spetsialisti töö sisaldab palju suhtlemist klientidega.

4. Kasutajamugavuse spetsialisti töö ei hõlma eriti suhtlemist teiste projektmeeskonna liikmetega nagu näiteks tarkvaraarendajate või disaineritega.

5. Kasutajamugavuse spetsialist peab oma töö vilju teinekord pikalt ootama.

6. Mis paneb kogenud kasutajamugavuse spetsialistil oma tööd tehes silma särama?

7. Milliste raskuste ja väljakutsetega võib kasutajamugavuse spetsialist silmitsi seista?

8. Kasutajamugavuse spetsialist peab olema tehniliselt väga pädev.

9. Edukas kasutajamugavuse spetsialist:

10. Sulle sobib kasutajamugavuse spetsialisti amet, kui:

11. Kasutajamugavuse spetsialistiks võib asuda otse koolipingist

12. Kasutajamugavuse spetsialisti amet on perspektiivikas.


Palun vasta kõikidele küsimustele!