Karjäärinõustaja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Karjäärinõustajal on enamasti omaette ruum nõustamiseks.

2. Karjäärinõustaja tegeleb põhiliselt edukate ja ametiredelil karjääri tegevate inimestega.

3. Karjäärinõustaja peab oskama oma tööd iseseisvalt planeerida.

4. Karjäärinõustajana võib töötada iga keskharidusega inimene, kes soovib teisi aidata.

5. Karjäärinõustaja peab väga hästi tundma erinevaid elukutseid ja õppimisvõimalusi.

6. Karjäärinõustaja kasutab oma töös erinevaid teste ja küsimustikke.

7. Karjäärinõustajad töötavad:

8. Karjäärinõustaja otsustab, milline elukutse või töökoht inimesele sobib.

9. Karjäärinõustaja põhioskuste hulka kuuluvad:

10. Karjäärinõustajale sarnased ametid on:

11. Karjäärinõustaja peab olema õppinud infoteadusi.

12. Karjäärinõustaja töö on vaimselt pingeline.


Palun vasta kõikidele küsimustele!