Karjääriinfo spetsialist

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Karjääriinfo spetsialist abistab inimesi haridust, tööturgu ja elukutseid puudutava infovajaduse selgitamisel, info leidmisel ning kasutamisel.

2. Karjääriinfo spetsialisti töökoormus pole kuigi suur.

3. Karjääriinfo spetsialisti peamised töövahendid on:

4. Karjääriinfo spetsialisti töö toimub kogu aeg kontoris.

5. Karjääriinfo spetsialisti elukutset toetavad järgmised iseloomuomadused:

6. Kasuks tuleb võõrkeelte oskus.

7. Vajalik baasharidus on põhiharidus.

8. Õpingute ajal on tähtsal kohal praktika.

9. Karjääriinfo spetsialisti elukutse on väljakutseid pakkuv.

10. Lähedased ametid on:

11. Karjääriinfo spetsialistil ei ole erilisi karjääriväljavaateid.

12. Karjääriinfo spetsialisti kliendiks võivad olla teised karjäärispetsialistid.


Palun vasta kõikidele küsimustele!