Kaitseväe psühholoog

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Kaitseväe psühholoogid leiavad tööd:

2. Kaitseväe psühholoog on psühholoog, kes teeb tavapärast psühholoogi tööd Kaitseväes.

3. Kaitseväe psühholoogid töötavad rohkem välitingimustes kui kontoris.

4. Kaitseväe psühholoogi tööd eristab tavapärasest psühholoogi tööst rangema organisatsioonisisese distsipliini järgimine.

5. Kaitseväe psühholoog peab olema tegevväelane.

6. Kaitseväe psühholoogi töö eeldab:

7. Kaitseväe psühholoogi tööülesannete hulka kuuluvad:

8. Kaitseväe psühholoogile on olulised head teadmised:

9. Kaitseväe psühholoogiks on võimalik saada ainult sõjaväelise kõrghariduse omandamise järel.

10. Kaitseväe psühholoogiks saab õppida Tallinna Ülikoolis.

11. Kaitseväe psühholoog teeb koostööd ainult Kaitseväe meditsiinitöötajatega.

12. Erialase pädevuse säilitamiseks piisab kui psühholoog osaleb Kaitseväes toimuvatel õppustel ja käib supervisioonis.


Palun vasta kõikidele küsimustele!