Jäätmekäitluse klienditeenindaja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Jäätmekäitluse klienditeenindaja peab olema oma töös täpne.

2. Jäätmekäitluse klienditeenindaja töötab esmaspäevast reedeni.

3. Biolagunevateks jäätmeteks nimetatakse ainult toidujäätmeid.

4. Jäätmekäitluse klienditeenindaja peamiseks töövahendiks on arvuti.

5. Järjest enam arendatakse välja tehnoloogiaid, mis võimaldavad jäätmete taaskasutust.

6. Jäätmekäitluse klienditeenindajana töötamiseks on vajalik vähemalt kutseharidus.

7. Jäätmekäitluse klienditeenindaja töös on oluline info õige ja õigeaegne edastamine.

8. Jäätmekäitluse klienditeenindaja töö on nakkusohtlik.

9. Jäätmekäitluse klienditeenindaja tööülesanneteks on:

10. Jäätmekäitluse klienditeenindaja võib töötada:

11. Jäätmekäitluse klienditeenindaja töö toimub peamiselt väljas.

12. Jäätmekäitluse klienditeenindaja peab oskama:


Palun vasta kõikidele küsimustele!