Infoturbejuht

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Infoturbejuht vastutab andmetega seotud IT-süsteemide turvalisuse eest.

2. Infoturbejuht hoolitseb infoleviku kiiruse ja IT-lahenduste kasutusmugavuse eest.

3. Infoturbejuht peab olema 24/7 reageerimisvalmis.

4. Infoturbejuht tegeleb igapäevaselt turbetestide läbiviimisega.

5. Infoturbejuhi töös on olulisel kohal turvalisusstandardid ja reeglid.

6. Infoturbejuhi amet:

7. Infoturbejuhil peab olema kõrge pingetaluvusvõime.

8. Infoturbejuhi amet ei nõua pidevat enesearendamist.

9. Edukas infoturbejuht:

10. Sulle võib sobida infoturbejuhi amet, kui:

11. Infoturbejuhil on võimalus liikuda karjääri jooksul erinevatele positsioonidele.

12. Infoturbejuhi amet eeldab IT-alast kõrgharidust.


Palun vasta kõikidele küsimustele!