IT-tootejuht

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. IT tootejuht peab eelkõige ülihästi tundma kliendi vajadusi

2. Tooted, mille valmimise eest IT tootejuht vastutab, peavad olema käega katsutavad

3. IT tootejuhi ülesandeks on tarkvara disainimine ja programmeerimine

4. IT tootejuhi töö seisneb suuresti meeskonnajuhtimises ja erinevate osapoolte töö koordineerimises.

5. IT tootejuhi tööd iseloomustab:

6. IT tootejuhile sarnanevad järgmised ametid:

7. IT tootejuhi töös on suhtlemis- ja organiseerimisoskus tähtsal kohal

8. Edukas IT tootejuht:

9. Sulle sobib IT tootejuhi amet, kui:

10. IT tootejuhil on head eeldused luua ühel päeval oma IT-ettevõte.

11. IT tootejuhil ettevõttes tavaliselt täiendavaid karjäärivõimalusi ei ole.


Palun vasta kõikidele küsimustele!