IT-testija

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. IT testija tegeleb vigade otsimisega.

2. Testija töö seisneb probleemide tuvastamises kindla lahenduskäigu alusel.

3. IT testija on esimene, kes võtab kasutusele alles väljatöötamisel oleva riist- või tarkvaralahenduse.

4. IT testija peab olema kursis tarkvaralahenduse üksikasjadega lõppkasutaja seisukohast

5. IT testijale sarnanevad järgmised ametid:

6. Mis paneb kogenud IT testijal oma tööd tehes silma särama?

7. Milliste raskuste ja väljakutsetega IT testija silmitsi seisab?

8. IT testija peab olema tehniliselt väga pädev.

9. Edukas IT testija:

10. Sulle sobib IT testija amet, kui:

11. IT testija amet sobib:

12. IT testijaks võib asuda otse koolipingist

13. IT testija võib liikuda karjääris edasi näiteks:


Palun vasta kõikidele küsimustele!