IT-kvaliteedijuht

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. IT-kvaliteedijuht kannab hoolt selle eest, et toode või teenus vastaks standarditele, tööd oleksid kvaliteetselt teostatud.

2. IT-kvaliteedijuhi töö seisneb ennekõike omaette keskendumises ja teiste poolt tehtud töö kontrollimises.

3. IT-kvaliteedijuht sekkub tööprotsessi selle lõppfaasis.

4. Sõltuvalt pakutava teenuse sisust, võib kvaliteedijuht olla sillaks kliendi ja IT-meeskonna vahel.

5. IT-kvaliteedijuht peab tundma üksipulgi selle töö sisu, mille tulemust ta hindab.

6. IT-kvaliteedijuhi töö nõuab:

7. IT-kvaliteedijuhile sarnanevad järgmised ametid:

8. IT-kvaliteedijuht peab olema tehniliselt väga pädev.

9. Edukas IT-kvaliteedijuht:

10. Sulle sobib IT-kvaliteedijuhi amet, kui:

11. IT-kvaliteedijuhi vastutus võib ulatuda ühe programmijupi töökindluse kontrollimisest kuni mahukate süsteemide toimimise tagamiseni.

12. IT-kvaliteedijuhil on head eeldused asuda tööle IT-juhi või IT-arendusjuhina


Palun vasta kõikidele küsimustele!