IT-kliendihaldur

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. IT-kliendihaldur juhendamine klienti, kuidas ühte või teist IT-lahendust sujuvalt kasutada.

2. IT-kliendihalduri töö sisaldab palju vahetut suhtlust tellija esindaja(te)ga.

3. IT-kliendihalduri töö on võrreldav järgmiste ametikohtadega:

4. IT-kliendihaldur vastutab kliendi usalduse võitmise ja hoidmise eest.

5. IT-kliendihalduri tööülesannete hulka võivad kuuluda:

6. IT-kliendihalduri peamised väljakutsed on:

7. IT-kliendihalduri töö ei sisalda peaaegu üldse bürokraatiat.

8. IT-kliendihaldur peab taluma hästi muutusi ja ootamatusi.

9. Edukas IT-kliendihaldur:

10. Sulle sobib IT-kliendihalduri amet, kui:

11. IT-kliendihalduri ametikohale asumise eelduseks on IT-alane haridus.

12. IT-kliendihalduril on võimalik teha karjääri erinevates suundades.


Palun vasta kõikidele küsimustele!