IT-juht

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. IT-juht tagab, et tehnoloogilised vahendid toetaksid organisatsiooni (firma või asutuse) eesmärke parimal moel.

2. IT-juhi töö ei hõlma tavaliselt inimeste juhtimist.

3. IT-juht tegeleb ärivajaduse selgitamise ja tehnoloogiliste lahenduste müügiga

4. IT-juht peab orienteeruma erinevates IT-valdkondades, hinnates muuhulgas ka turvariske.

5. IT-juhi tööülesannete hulka kuulub tavaliselt:

6. IT-juht võib oma töös põrkuda järgnevate raskustega:

7. IT-juhi töö hõlmab erinevaid tegevusi sõltuvalt ettevõtte/asutuse suurusest

8. IT-juhi roll ei sobi mugavat ja stabiilset tööelu eelistavale inimesele.

9. Edukas IT-juht:

10. Sulle sobib IT-juhi amet, kui:

11. IT-juhi ametikoht eeldab kõrgharidust


Palun vasta kõikidele küsimustele!