Hotelli administraator

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Administraatorina võib töötada:

2. Väiksemas majutusettevõttes võib administraatori töökohustuste hulka kuuluda ka toateenindamine ja toitlustamine.

3. Hotelli administraator kannab tööl olles vormirõivaid.

4. Hotelli administraatorid on naissoost.

5. Hotelli administraatori töö eeldab head võõrkeelteoskust.

6. Hotelli administraatorite tööaeg on kaheksast viieni.

7. Hotelli administraator töötab enamasti teenindusleti taga.

8. Hotelli administraatori amet eeldab head suhtlemisoskust.

9. Hotelli administraatorile ei ole täienduskoolitused vajalikud.

10. Hotelli administraator peab oskama:

11. Hotelli administraatori töö on füüsilises mõttes kerge.

12. Hotelli administraatori igapäevaste tööülesannete hulka kuulub:


Palun vasta kõikidele küsimustele!