Hooldustöötaja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Hooldustöötajal on kindel tööriietus.

2. Hooldustöötaja ametis on oluline vene keele valdamine.

3. Hooldustöötaja töötab ainult siseruumides.

4. Hooldustöötajad on enamjaolt naissoost.

5. Hooldustöötajad leiavad tööd:

6. Hooldustöötajad töötavad enamasti 40 tundi nädalas ning tööaeg kestab kaheksast viieni.

7. Hooldustöötajana töötava inimese tervislik seisund tema tööd ei mõjuta.

8. Hooldustöötaja amet eeldab kannatlikkust ja pühen-dumist.

9. Isikuomadustest on hooldus­töötaja ameti puhul olulised:

10. Hooldustöötaja ülesandeks on ka järelvalve vanglast vabanenud inimeste järele.

11. Vajadus hooldustöötajate järele on alati olemas.

12. Hooldustöötaja igapäevaste töökohustuste hulka kuulub:


Palun vasta kõikidele küsimustele!