Helirežissöör

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Helirežissööri töö on ühtaegu nii loominguline kui ka tehniline.

2. Helirežissöör töötab reeglina stuudios.

3. Helirežissööri töövahendid on:

4. Helirežissööri töö eeldab musikaalsust.

5. Helirežissöörid töötavad ainult telesaadete salvestamisel.

6. Helirežissööri töö on istuv – ta veedab enamiku ajast helipuldi taga.

7. Helirežissööri töös tarvilikud teadmised, oskused ja omadused:

8. Helirežissööri töö ei nõua erilist õppimist ja tuleb huvilistel loomulikult välja.

9. Helirežissööri tööülesannete hulka kuulub:

10. Helirežissööril võib aeg-ajalt töötamist ette tulla hilistel õhtutundidel.

11. Helirežissöörina töötamiseks on tingimata tarvis kõrgharidust tehnika alal.

12. Helirežissöör on osa meeskonnast.


Palun vasta kõikidele küsimustele!