Harvesterioperaator

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Harvesterioperaatoritel on Eestis palju tööd.

2. Töö harvesteril eeldab füüsilist jõudu.

3. Harvesteridel töötavad ainult mehed.

4. Harvesteritöö saab selgeks õppida igaüks iseseisvalt.

5. Õppima minna võib juba pärast põhikooli.

6. Harvesterioperaator saab tööd, kui ta elab metsale piisavalt lähedal.

7. Töö harvesteril on alati välitöö.

8. Harvesteriga saab metsas töötada üksnes valgel ajal.

9. Võrreldes raietöölisega on harvesterioperaatoril füüsiliselt kergem.

10. Harvesterioperaatoril peab olema...

11. Teadmistest on vajalikud...

12. Harvesterioperaator võiks loomuomadustelt olla...


Palun vasta kõikidele küsimustele!