Haridustehnoloog

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Haridustehnoloog aitab õpetajatel nende tööd huvitavamaks muuta.

2. Haridustehnoloog annab ka ise koolis tunde.

3. Haridustehnoloog on tark ja empaatiline isiksus.

4. Haridustehnoloogi töö on küllalt üksildane.

5. Kui diplom ja töökoht käes, on õppimisega kõik.

6. Haridustehnolooge vajatakse ainult linnades.

7. Haridustehnoloogiks võib saada ka erivajadustega inimene.

8. Haridustehnoloog oskab keerukatest teemadest lihtsalt rääkida.

9. Haridustehnoloog töötab enamasti koolis.

10. Haridustehnoloog on loomult...

11. Haridustehnoloog saab palka...

12. Haridustehnoloog peab suutma...


Palun vasta kõikidele küsimustele!