Hambatehnik

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Hambatehnikud töötavad proteesitööstuses.

2. Hambatehnikuks õpitakse Tehnikakõrgkoolis.

3. Hambatehnikud õpivad:

4. Hambatehnik töötab kliendi kodus.

5. Hambatehnik kasutab töötades:

6. Hambatehniku tööpind peab olema puhas ja hästi valgustatud.

7. Hambatehniku tööülesanded on:

8. Hambatehnik teeb koostööd hambaarstiga.

9. Hambatehnik valmistab jalaproteese.

10. Hambatehnik töötab öösiti.

11. Hambatehniku töö nõuab head käelist osavust.

12. Hambatehnik töötab sageli sundasendis.


Palun vasta kõikidele küsimustele!