Giid

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Giid peab olema hea kohanemisvõimega.

2. Giidid töötavad:

3. Giidina töötamisel on oluline väga hea suhtlemisoskus.

4. Giidi töös on väga tähtsal kohal hea võõrkeelteoskus.

5. Giidi tööd võib pidada istuvaks tööks.

6. Giid võib töötada nii välis- kui sisetingimustes.

7. Giiditöö üheks eelduseks on ka hea tervis.

8. Giidi tööaeg sõltub ekskursioonide ja turismigruppide päevaplaanist.

9. Giidi tööks pole vaja eriharidust, kuid töötamise eelduseks on:

10. Giidi tööülesannete hulka kuuluvad:

11. Giid võib spetsialiseeruda ka loodusgiidiks.

12. Ekskursioonide läbiviimine ei nõua eelnevat ettevalmistust.


Palun vasta kõikidele küsimustele!