Geodeet

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Geodeet peab omama geoloogi haridust.

2. Geodeet peab olema tugeva tervisega.

3. Geodeedi ülesandeks on:

4. Geodeetidel on oma ühing.

5. Geodeet kasutab oma töös:

6. Geodeet aitab määrata kinnistute piire.

7. Geodeedi töö on ohutu ja riskivaba.

8. Geodeedi töö nõuab:

9. Prillikandjad ei saa geodeedina töötada.

10. Geodeedina töötamiseks on vaja omada litsentsi.

11. Geodeedi töös tuleb kasuks, kui oled koolis matemaatikas tubli olnud.

12. Geodeedina pole lihtne tööd leida.


Palun vasta kõikidele küsimustele!