Gemmoloog

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Gemmoloogiat õpetatakse Eesti kõrg- ja kutsekoolides.

2. Gemmoloog töötab rasketes välitingimustes, näiteks vääriskivide kaevandamisel.

3. Kuna töötatakse kividega, peab gemmoloog olema füüsiliselt tugev.

4. Uudishimu ja introvertsus on gemmoloogile kasulikud isiksuseomadused.

5. Enne gemmoloogiks õppimist võiks olla haridus ja töökogemus mõnes piirnevas valdkonnas.

6. Gemmoloogi töö on väga vastutusrikas.

7. Gemmoloog oskab anda eksperthinnagu ka vanade müntide ja muude haruldaste metallesemete kohta.

8. Gemmoloogi töö on seotud ka kuritegevusega.

9. Suuremates riikides on gemmoloogina lihtsam rakendust leida kui Eestis.

10. Gemmoloog võib leida tööd...

11. Gemmoloogil peab olema...

12. Gemmoloogi tööd välistavad tervisehäired on...


Palun vasta kõikidele küsimustele!