Geenitehnoloog

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Geenitehnoloogia rajajaks peetakse Šotimaalt pärit lammas Dolly´t.

2. Eestis ei saa geenitehnoloogiks õppida.

3. Kriminalistikalabori geenitehnoloog osaleb ka kurjategijate tagaajamisel.

4. Geenitehnoloog peab hästi oskama inglise keelt.

5. Laboris töötava geenitehnoloogi peamiseks töövahendiks on erinevad aparaadid.

6. Geenitehnoloogi ülesandeks on luua geenide uurimiseks kasutatavaid arvutiprogramme.

7. Geenitehnoloog võib töötada tootmisettevõttes:

8. Selleks, et geenitehnoloogina töötada, tuleb minna välismaale.

9. Geenitehnoloog võib leida erialast rakendust:

10. Geenitehnoloogi tööst on kasu keskkonnakaitses

11. Geenitehnoloogi tööülesannete hulka kuulub:

12. Geenitehnoloog peab:


Palun vasta kõikidele küsimustele!