Füüsik

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Füüsikut huvitab, miks taevas on sinine.

2. Eksperimendid ja vaatlused on füüsikute tähtsaimateks uute teadmiste allikaks.

3. Füüsikute töötulemused on leidnud rakendust:

4. Füüsiku töö on peamiselt vaimne töö, sest uurimisprobleemidega tegelemine nõuab väga pingelist analüüsi ja mõttetegevust.

5. Füüsikud on reeglina üksitegutsejad.

6. Füüsikule on kõige tähtsam kirjutada ja avaldada artikleid suuremates päevalehtedes.

7. Füüsikud töötavad:

8. Füüsiku olulised oskused on:

9. Füüsikutel on väga erinevad uurimisvaldkonnad ja –harud, nii et üks ei pruugi teise töö sisus kõike mõista.

10. Füüsik kirjutab ise rahataotlusi oma projektide elluviimiseks.

11. Füüsiku töö on väga paikne. Nad ei lahku peaaegu kunagi oma tööruumidest.

12. Füüsikuks võib inimest nimetada alles pärast doktorikraadi saamist.


Palun vasta kõikidele küsimustele!