Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldaja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide (edaspidi FEET-süsteemide) paigaldaja töö toimub ainult välitingimustes.

2. Nõudlus vastava ala spetsialistide järele on kasvav.

3. FEET-süsteemide paigaldajana töötamiseks piisab ehitaja ettevalmistusest.

4. Kõrgusekartus võib olla FEET-süsteemide paigaldaja töös takistuseks.

5. FEET-süsteemide paigaldajana töötamine eeldab kõrghariduse olemasolu.

6. Arvutioskus pole FEET-süsteemide paigaldaja töös vajalik.

7. FEET-süsteemide paigaldajal peavad olema teadmised:

8. FEET-süsteemide paigaldaja töö eeldab ingliskeelsete erialaste terminite tundmist

9. Paigaldatud seadmete hooldamine ei kuulu FEET-süsteemide paigaldaja tööülesannete hulka.

10. FEET-süsteemide paigaldaja töö koosneb järgmistest põhiosadest:

11. FEET-süsteemid kasutavad elektri tootmiseks taastumatuid energiaallikaid.

12. Tööohutusnõuete täitmine on FEET-süsteemide paigaldaja töös väga oluline.


Palun vasta kõikidele küsimustele!