Fotoajakirjanik

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Fotoajakirjaniku pildid avaldatakse üldjuhul meedias.

2. Fotoajakirjaniku töö on rahuliku iseloomuga.

3. Fotoajakirjaniku ametist huvitatud koolinoor võiks erilist tähelepanu suunata järgmistele õppeainetele:

4. Fotoajakirjanikul on kindel kuupalk, olenemata tema töö sisust või edukusest.

5. Fotoajakirjaniku kõige olulisemad töövahendid on:

6. Fotoajakirjaniku töös tuleb kasuks võõrkeelte oskus.

7. Fotoajakirjaniku töös on oluline eesti filoloogia- alane haridus.

8. Fotoajakirjaniku töös on väga oluline oskus iseseisvalt töötada.

9. Fotoajakirjaniku ameti puhul on väga oluline vastutustunne.

10. Fotoajakirjanik võib töötada:

11. Fotoajakirjaniku töös langeb suur koormus silmadele.

12. Fotoajakirjaniku töö on päevakajaliste sündmuste kajastamine pildina.


Palun vasta kõikidele küsimustele!