Farmatseut

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Farmatseut võib töötada:

2. Enamik farmatseudiõppe lõpetanuid läheb tööle apteeki.

3. Farmatseudi kutse nõuab pidevat enesetäiendamist.

4. Farmatseudid on naissoost.

5. Farmatseudi töö eeldab võõrkeeleoskust.

6. Farmatseudid töötavad enamasti 40 tundi nädalas ning tööaeg on kaheksast viieni.

7. Apteegis töötaval farmatseudil on töökeskkond enamasti puhas.

8. Farmatseudi amet eeldab head suhtlemisoskust.

9. Isikuomadustest ja võimetest on farmatseudi ameti puhul oluline korrektsus.

10. Farmatseut:

11. Farmatseutide vajadus aasta aastalt järjest enam suureneb.

12. Apteegis töötava farmatseudi igapäevaste tööülesannete hulka kuulub:


Palun vasta kõikidele küsimustele!