Eripedagoog

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Eripedagoog tähendab sama, mis sotsiaalpedagoog.

2. Eripedagoogi on vaja pea igasse õppeasutusse.

3. Eripedagoog leiab tööd ka väljaspool kooli.

4. Eripedagoogi on vaja ainult suuremates linnades.

5. Eripedagoogil peab olema oma erialal vähemalt magistrikraad.

6. Eripedagoog peab analüüsida hinnanguid ja diagnoose erinevate valdkondade spetsialistidelt, kellega koos ta last abistab.

7. Eripedagoog peab olema ratsionaalne ning lähenema igale lapsele nagu äriplaanile.

8. Füüsiline vorm pole eripedagoogi puhul oluline, loeb üksnes mõistus.

9. Eripedagoogi tööl on nii ranged piirid, et ise mõelda ta ei saa.

10. Eripedagoogi tööriistadeks on...

11. Eripedagoog töötab koos meeskonnaga, kuhu võivad kuuluda...

12. Eripedagoog aitab last, kasutades seejuures...


Palun vasta kõikidele küsimustele!