Elektrik

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Hea füüsiline vorm on elektriku töös oluline.

2. Elektriku töö ei nõua töötamist kõrgustes.

3. Elektriku töö on mingil määral ohtlik.

4. Elektrikud on meessoost.

5. Elektrik kasutab oma töös:

6. Elektrikud võivad töötada ka öösiti.

7. Elektriku töökeskkond võib olla väga erinev.

8. Elektriku amet eeldab hea mälu olemasolu.

9. Elektrik töötab vaid siseruumides.

10. Elektrik peab tundma:

11. Vajadus elektrikute järele kasvab.

12. Elektrikute tööülesannete hulka kuulub:


Palun vasta kõikidele küsimustele!