Dokumendihaldur

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Dokumendihalduri töö on vaid korraldada dokumenteerimise süsteemi ning dokumentide sisu teda ei puuduta.

2. Dokumendihalduril on igapäevases töös vaja teadmisi:

3. Dokumendihalduri ülesanne on juhendada asutuse töötajaid.

4. Dokumendihaldur paneb omapäi paika, kuidas korraldada asutuse dokumentatsiooni.

5. Dokumendihalduril peab olema täielik ülevaade asutuse tegevusest ja eesmärkidest.

6. Dokumendihaldur loob dokumente, seega on ta reeglina riigitöötaja.

7. Dokumendihalduri tööülesannete hulka kuulub:

8. Dokumendihalduri töö on seotud nii juhtimise kui ka teenindamisega.

9. Dokumendihalduri töö on sobilik ainult naistele.

10. Dokumendihaldurilt eeldatakse tema tööandja, organisatsiooni kutsevaldkonnas orienteerumist.

11. Dokumendihalduri töö ei avalda tervisele mingit mõju.

12. Dokumendihalduritöös kasuks tulevad omadused:


Palun vasta kõikidele küsimustele!