Diplomaat

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Diplomaat on vaid see isik, kes esindab oma riiki elades mõnes välisriigis.

2. Diplomaat töötab ühes riigis mitte rohkem kui 3-4 aastat

3. Algaja diplomaadi töötasu on tunduvalt kõrgem Eesti keskmisest.

4. Diplomaadilt nõutakse vähemalt nelja võõrkeele valdamist.

5. Enne välismaale tööleminekut tuleb diplomaadil läbi teha põhjalik tervisekontroll

6. Välisteenistuses töötamiseks peab sõltumata kodakondsusest olema Eesti elanik

7. Diplomaadi töös tuleb kasuks hea kirjalik eneseväljendusoskus

8. Välisesinduse võib riik avada siis, kui ta seda soovib.

9. Diplomaadi ametinimetuseks võib olla

10. Diplomaadi tööülesannete hulka kuulub:

11. Eesti diplomaadid töötavad kõikides maailma riikides.

12. Diplomaadi töös läheb vaja:


Palun vasta kõikidele küsimustele!