CNC-töötlemiskeskuse operaator

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Arvjuhtimisega seadmete programmeerimine tähendab sama, mis CNC pinkide programmeerimine.

2. CNC töötlemiskeskuse operaatori tööks võib olla näiteks laevadetailide valmistamine.

3. CNC töötlemisekeskuse operaatori töös on olulisemateks isikuomadusteks tehniline taiplikkus, loogiline mõtlemine ja täpsus.

4. CNC operaatoril ei lähe oma töös vaja inglise keele oskust.

5. CNC seadmetel tohib töötada ainult kõrgharidusega inimene.

6. Puidutööstuses töötades on väga oluline järgida töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid.

7. CNC töötlemiskeskuse operaatori peamiste töövahendite hulka kuuluvad

8. Tööpingil detaile valmistades on töötaja sageli pikka aega jalgadel ning seisab sundasendis.

9. Tööaeg võib olla

10. Arvjuhtimisega seadmetega töötamine ei eelda täienduskoolitust.

11. CNC töötlemiskeskuse operaatori peamised tööülesanded on

12. Töö arvjuhtimisega seadmetega on üksluine.


Palun vasta kõikidele küsimustele!