Bussijuht

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Bussijuht ei pea olema väga täpne.

2. Bussijuht sõidab:

3. Bussijuhi töö eeldab kiiret reageerimisvõimet.

4. Lähedased ametid on:

5. Konkreetseid nõudeid bussijuhtidele haridustaseme osas pole.

6. Bussijuhi töögraafik on väga jäik.

7. Bussijuht ei vastuta sõiduki tehnilise korrashoiu eest.

8. Töös on väga tähtsal kohal viisakas suhtlemine reisijatega.

9. Bussijuht peab järgima täpselt liikluseeskirju.

10. Töö ei ole tervistkahjustav.

11. Bussijuht peab tundma:

12. Töökeskkonna korrashoid ei ole väga tähtis.


Palun vasta kõikidele küsimustele!