Bioloog

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Bioloog võib olla ka seeneuurija.

2. Bioloogiauuringuid saab läbi viia ainult laboris.

3. Bioloog peab tundma arvutit.

4. Bioloog peab armastama loodust.

5. Bioloog teeb vaid teadust.

6. Bioloogid töötavad ainult täiskasvanutega.

7. Bioloog võib töötada toiduainetega.

8. Bioloog võib tegutseda väga erinevates valdkondades.

9. Bioloogiateadlase ülesanded on:

10. Bioloogiateadlane peab olema:

11. Bioloogi töös peab:

12. Biotehnoloogia tegeleb bioloogidele vajaliku uurimistehnika tootmisega.


Palun vasta kõikidele küsimustele!