Biokeemik

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Biokeemik teab, kui palju on inimese organismis rauda ja et selle puudus võib tekitada väsimust.

2. 2011. aastal Tallinna Ülikooli rektoriks valitud Tiit Land on ametilt biokeemik.

3. Biokeemiku uurimisobjektide hulka võivad kuuluda

4. Arvutikasutamise oskus ei ole biokeemiku ametis oluline.

5. Biokeemia valdkonna teadlastel võib töö olla seotud sagedase reisimisega.

6. Biokeemikul ei lähe oma töös vaja inglise keele oskust.

7. Biokeemiku töökoht võib olla

8. Biokeemia alaseid uurimusi ja avastusi kajastatakse sellistes teadusajakirjades nagu Annual Review of Biochemistry, Trends in Biochemical Sciences ja Nature Methods.

9. Elusorganismide uurimiseks võib kasutada

10. Biokeemiku tööpäev möödub üksinda töökabinetis istudes.

11. Biokeemiku töös on oluline enda teadmisi ning oskusi pidevalt täiendada.

12. Biokeemiku ametis tulevad kasuks nii keemia-, füüsika-, bioloogia kui ka matemaatikaalased teadmised.


Palun vasta kõikidele küsimustele!