Automaatik

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Automaatiku töös on oluline hea nägemine.

2. Automaatiku töö seisneb sõiduautode juhtimises.

3. Automaatiku töö võib olla ohtlik.

4. Automaatiku töös on peamine võõrkeelte oskamine.

5. Automaatik kasutab oma töös:

6. Automaatikud töötavad vahetustega.

7. Automaatik töötab vaid tootmishoonetes.

8. Automaatiku ametis on vaja head mälu.

9. Automaatik töötab ka välistingimustes.

10. Automaatik peab oma töös oskama:

11. Vajadus automaatikute järele on aasta aastalt suurenev.

12. Automaatikute tööülesannete hulka kuulub:


Palun vasta kõikidele küsimustele!