Automaaler

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Automaalri tööst sõltub auto välimus.

2. Automaaler on enamasti FIE.

3. Automaaler töötab välitingimustes.

4. Automaalri töö on füüsiliselt raske.

5. Automaalriks võivad õppida nii neiud kui ka noormehed.

6. Automaalriks saab õppida põhihariduse baasil.

7. Automaalriks õppides tuleb ära teha ka kutseeksam.

8. Automaalriks õppimise juurde käib alati praktika.

9. Automaaler peab suutma töötada meeskonnas.

10. Automaaler võib lisaks autodele värvida ka...

11. Automaaler peab olema...

12. Välistavad tervisehäired on...


Palun vasta kõikidele küsimustele!