Autolukksepp

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Autolukksepa töö ei nõua füüsilist pingutust.

2. Autolukksepp peab omama kõrgharidust.

3. Autolukksepa töö võib olla ohtlik.

4. Meeskonnatöö ei ole autolukksepa töös oluline.

5. Autolukksepp kasutab järgmisi töövahendeid:

6. Autolukksepad töötavad vähemalt 40 tundi nädalas.

7. Autolukksepp töötab puhtas ja vaikses bürooruumis.

8. Autolukksepa töö ei ole tervist kahjustav.

9. Autolukksepp kannab spetsiaalset tööriietust

10. Autolukksepa amet eeldab erialast kutseharidust.

11. Vajadus autolukkseppade järele aasta aastalt järjest enam suureneb.

12. Autolukkseppade tööülesannete hulka kuulub:


Palun vasta kõikidele küsimustele!