Audiitor

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Audiitori töö aitab ettevõtetel usaldusväärsust suurendada.

2. Audiitor töötab auditeeritava ettevõtte palgal.

3. Audiitor oskab teha ka raamatupidamist.

4. Audiitoril peab olema laitmatu reputatsioon.

5. Auditi tegemine on füüsiliselt raske töö.

6. Audiitorite palgad on alla Eesti keskmist.

7. Audiitoriks õppimist võib võrrelda tsunftisüsteemiga.

8. Audiitori abina alustajal peab olema kõrgharidus.

9. Ehkki audiitor kontrollib teiste tööd, kontrollitakse ka tema oma.

10. Audiitor peab olema...

11. Audiitoriamet sai alguse...

12. Audiitori kutseeksami tegemiseks on vajalik...


Palun vasta kõikidele küsimustele!