Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaator

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaatoritel on tööturul raske tööd leida, sest vastavaid töökohti ja ameti esindajaid esineb vähe.

2. APJ on põhimõtteliselt sama mis CNC

3. Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaatori peamised tööülesanded on:

4. Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaatorid töötavad enamasti masina-, metalli- ja aparaaditööstuse ettevõtetes.

5. Metallilõikepingi operaatori tööks võib olla näiteks autodele metallist detailide valmistamine

6. Arvjuhtimisega metallilõike operaatori töös on olulised järgmised isikuomadused:

7. Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaatoriks saab õppida enamasti kutsekoolis

8. Miks on masina-, metalli- ja aparaaditööstusettevõtete tegevus oluline ja vajalik?

9. Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaatori õpinguid saab alustada ka põhihariduse baasil

10. Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaatori tööd lihtsustab inglise keele oskus.

11. Kuna operaator töötab erinevate tööpinkide ja arvutiprogrammidega on tegemist puhtas keskkonnas toimuva tööga.

12. Arvjuhtimisega metallilõike operaatori töös tulevas kasuks teadmised:


Palun vasta kõikidele küsimustele!