Arhivaar-inspektor

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Arhivaar-inspektorina võib töötada ainult kõrgharidusega inimene.

2. Arhivaar-inspektori ülesanne on:

3. Arhivaar-inspektor töötab:

4. Arhivaar-inspektor korrastab arhiivide hoidlaid.

5. Põhilise osa tööpäevast veedab arhivaar-inspektor mööda Eestit arhiive külastades.

6. Arhivaar-inspektor põhilised töövahendid on arhiivitööd puudutavad seadused ja eeskirjad.

7. Arhivaar-inspektor töötasu suurus sõltub sellest, kui palju ta avastab asutuste arhiivitöös vigu.

8. Arhivaar-inspektor peab:

9. Arhivaar-inspektori töökeskkond võib põhjustada tolmuallergiat.

10. Arhivaar-inspektor saab tavapärasest pikema puhkuse.

11. Arhivaar-inspektor on kõige tähtsam arhivaar.

12. Arhivaar-inspektori tööks on tarvis arhivaari kutsetunnistust.


Palun vasta kõikidele küsimustele!