Arheoloog

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Arheoloog tegeleb vaid kaevamistel leitud esemetega.

2. Arheoloogil tuleb sageli pikemat aega kodust eemal viibida.

3. Arheoloogi tööülesanneteks on:

4. Arheoloogilisi väljakaevamisi võib juhatada ainult erialase magistrikraadiga spetsialist.

5. Arheoloogi töös on oluline koostööoskus.

6. Arheoloogi ettevalmistusega inimene leiab erialast tööd:

7. Enamuse tööajast veedab arheoloog välikaevamistel.

8. Arheoloogilisi kaevamisi tehakse ainult suvekuudel ilusa ilmaga.

9. Arheoloogi töös on vaja:

10. Arheoloogi töö eeldab füüsilist vastupidavust.

11. Arheoloogilisi väljakaevamisi viivad läbi muinsuskaitseameti töötajad.

12. Arheoloogid tegutsevad eraettevõtjatena.


Palun vasta kõikidele küsimustele!