Arborist

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Ohtliku puu tunnuseks on

2. Arborist töötab argipäeviti kl 8-17.

3. Arboristi tööülesannete hulka võivad kuuluda

4. Kõrghaljastusspetsialist ja arborist on samatähenduslikud ametinimetused.

5. Arboristiks saab pärast magistrikraadi omandamist.

6. Parkmetsade ja haljastute hooldustööde planeerimine ja tegemine kuulub arboristi tööülesannete hulka.

7. Arboristi töö nõuab

8. Teadmised esmaabi osutamisest ei kuulu arboristi oskuste hulka.

9. Eestis valitakse igal aastal selle aasta puu.

10. Arborist kasutab töötades spetsiaalseid töövahendeid ja turvavarustust.

11. Puuhooldusega tegelemine ei eelda täiendõppes osalemist.

12. Lisaks kodumaistele arboristide võistlustele korraldatakse puuronimises ka rahvusvahelisi meistrivõistlusi.


Palun vasta kõikidele küsimustele!