Andmeanalüütik

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Andmenalüütik tegeleb äriotsuste toetamiseks vajalike andmete kogumise ja info töötlemisega.

2. Andmeanalüütik analüüsib klientide käitumist

3. Andmeanalüütiku peamiseks töövahendiks on Excel.

4. Andmetepõhine otsustamine on kogunud ja kogub üha enam populaarsust.

5. Andmeanalüütiku töö eeldab:

6. Andmeanalüütiku ametinimetuse alternatiividena on kasutusel ka:

7. Andmeanalüütiku töö sobib inimesele, kes:

8. Andmeanalüütik peab oskama analüüsitulemuste tähendust teistele edasi anda.

9. Andmeanalüütikuks on võimalik õppida ülikoolis.

10. Andmeanalüütikul on mitmeid väljavaateid tööalaseks edasiliikumiseks.


Palun vasta kõikidele küsimustele!