Ämmaemand

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Ämmaemandad võivad töötada ka noorte nõustamiskabinettides.

2. Ämmaemandatel on kindel tööriietus.

3. Ämmaemand peab olema väga hea suhtlemisoskusega.

4. Ämmaemandad on enamjaolt naissoost.

5. Ämmaemanda töös on oluline keelte valdamine (eesti, vene ja inglise keel).

6. Ämmaemanda töös on oluline füüsiline ja vaimne vastupidavus.

7. Ämmaemandate igapäevased tööruumid, kus nad patsiente vastu võtavad ning konsultatsiooni annavad, võivad olla igasugused.

8. Ämmaemand töötab esmaspäevast reedeni kella kaheksast viieni.

9. Ämmaemanda põhitöö hulka kuulub:

10. Ämmaemanda ametile sarnased ametid on:

11. Ämmaemand võib töötada ka üldõena.

12. Ämmaemanda igapäevaste töövahendite hulka kuulub:


Palun vasta kõikidele küsimustele!