Allohvitser

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Allohvitserid leiavad tööd:

2. Allohvitser on sõjaväelise üksuse ülem ja kasvataja.

3. Suur osa allohvitsere töötab rohkem välistingimustes kui staapides.

4. Allohvitseril peab olema hea tervis ja füüsiline vorm.

5. Teenistuseks vajaliku teenistusrelva ja sobiliku vormi peab allohvitser ise ostma.

6. Allohvitserid töötavad vaid Eestis.

7. Allohvitserid on ainult maaväes.

8. Allohvitseriks saab alles pärast ajateenistust.

9. Allohvitseri auaste sõltub ametikohast.

10. Allohvitseri eduka teenistuse tagab regulaarne sõjaväeline väljaõpe.

11. Allohvitseril ei ole vaja oma teenistuses teadmisi pedagoogikast ja meeskonnatööst.

12. Eesti Kaitsevägi hetkel rohkem allohvitsere ei vaja.


Palun vasta kõikidele küsimustele!