Aineõpetaja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Aineõpetaja peab oma tööd läbi viima rangelt etteantud meetodeid järgides.

2. Aineõpetaja sotsiaalsete oskuste hulka kuuluvad:

3. Eesti koolides on naisõpetajaid tunduvalt rohkem kui meesõpetajaid

4. Aineõpetajal on lubatud õpetada koolis ainult seda ainet, mille ta ise kõrgkoolis õppides omandas

5. Aineõpetaja peab oskama hästi käsitseda arvutit ja esitlustehnikat.

6. Aineõpetaja töö on hea selle poolest, et tal on kõik koolivaheajad vabad.

7. Kuna õpetaja töö on pingeline, tuleb tal pöörata tähelepanu sellele, et olla vaimselt heas vormis.

8. Õppekavas on täpselt kirjeldatud, mida ja kuidas aineõpetajal tunnis rääkida tuleb.

9. Mosaiikmeetodi kasutamine tunnis õpetab muuhulgas ka koostööoskust.

10. Kui laps mingis aines koolis hakkama ei saa, on aineõpetajal õigus vastava aine ülesandeid anda ka vanematele lahendamiseks.

11. Tööleasumisel ja ka töötamise ajaltuleb aineõpetajal käia korrapäraselt tervisekontrollis.

12. Aineõpetaja töötasu sõltub sellest, mitu tundi tal õpilastega nädala jooksul on


Palun vasta kõikidele küsimustele!