Advokaat

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Advokaadi ametis ei ole ilmtingimata oluline õigusalane haridus.

2. Advokaadi põhitööks on:

3. Advokaat peab olema väga sõnaosav.

4. Advokaadi töökohaks on:

5. Advokaat peab omama magistri¬kraadi.

6. Advokaadi töös on kõige olulisemad oskused ja teadmised:

7. Advokaadi palkamist saavad endale lubada ainult väga rikkad inimesed. Need kellel raha ei ole, ei saa õigusabile loota.

8. Et kuuluda liikmena Eesti Advokatuuri peab sooritama soovija selleks eksami ja vastama advokatuuri nõuetele.

9. Eesti advokatuuri eetikakoodeks ütleb, et advokaat ei tohi esindada samas asjad kahte või enamat klienti, kui nende isikute huvid on vastuolus.

10. Advokaadil on kindel kuupalk.

11. Advokaadile lähedane amet on pankrotihaldur.

12. Kohtuistungitel kannab advokaat vormiriietust – talaari.


Palun vasta kõikidele küsimustele!