3D kujundaja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. 3D kujundajad on põliste traditsioonidega meistrid.

2. Kui diplom käes, pole enam vaja õppida.

3. 3D kujundaja võib tööd saada nii Eestis kui ka üle maailma.

4. 3D kujundajal on vaja nii kunstilist kui ka tehnilist mõtlemist.

5. 3D kujundajaks õppima asumisega võib algust teha pärast põhikooli.

6. 3D kujundajaks õpitakse vahel ka siis, kui muul alal juba karjääri tehakse.

7. 3D kujundaja peab oskama inglise keelt.

8. 3D kujundaja eriala areneb väga kiiresti.

9. Huvi arvutimängude vastu tuleb kasuks.

10. 3D kujundaja võib leida tööd ...

11. 3D kujundaja peab valdama...

12. Et saada heaks 3D kujundajaks, võiks olla huvi...


Palun vasta kõikidele küsimustele!