Ärianalüütik

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Ärianalüütik on ühendav lüli kliendi ja tehnilise meeskonna vahel.

2. Ärianalüütiku töö piirdub analüüsi koostamisega.

3. Ärianalüütik ei puutu oma töös kokku tarkvaraarendusega.

4. Ärianalüütik suhtleb projekti raames kõikide projekti osapooltega.

5. Ärianalüütikuna töötamise oluliseks eelduseks on ladus loogiline mõtlemine.

6. Ärianalüütiku ametile sarnaneb kõige enam:

7. Ärianalüütiku töö:

8. Ärianalüütiku töö sobib inimesele, kes:

9. Ärianalüütiku amet sobib pigem meestele.

10. Ärianalüütikuks on võimalik õppida ülikoolis.

11. Ärianalüütikul on mitmeid väljavaateid tööalaseks edasiliikumiseks.


Palun vasta kõikidele küsimustele!