Testi oma teadmisi

Sellel lehel saad testida oma teadmisi erinevate ametite kohta. Küsimused on konkreetse ameti tööülesannete ja töötingimuste, vajalike teadmiste, isikuomaduste kohta. Sinu ülesanne on hinnata, kas väide on õige või vale. Tulemustelehel saad näha oma vastust ning õigeid vastuseid koos lühikese selgitusega. Vajadusel saad vastused saata oma e-postile, välja printida või salvestada pdf-ina.